Kariyer Önerileri

Çevre Mühendisliği Nedir? Çevre Mühendisi Ne İş Yapar?

Çevre mühendisliği deyince sırf isminde “çevre” geçtiği için park, bahçe yapımı işleri ile ilgilenen insanlar aklınıza geliyor ise ciddi bir şekilde yanılıyorsunuz demektir. Peki çevre mühendisi ne iş yapar? Bu yazımızda yanlış anlaşılmalara ve kafanızdaki soru işaretlerine son veriyoruz. Hazırsanız başlıyoruz.


“Her şey, bizden sonraki nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için…”

-Reklam-

Çevre Mühendisleri Ne iş Yapar?

Yanlış Anlaşılmalara Son Verelim

 • Çiçeklendirme yapan insanlar,
 • Ağaç dikimi yapan insanlar,
 • Belediyenin park ve bahçe yapımında çalışan personeli,
 • Çevre düzenlemesi ile uğraşan insanlar,
 • Veyahut peyzaj düzenlemesi yapan insanlar,
 • “Çevre ve Şehir Planlama” ile aynı şey olduğu düşüncesi…

Eğer çevre mühendisi deyince aklınıza üstteki listedeki şeyler geliyor ise ciddi bir yanlış düşünceye sahipsiniz demektir. :)

Çevre Mühendisliği Nedir - Çevre Mühendisi Ne İş Yapar
Çevre Mühendisliği Nedir – Çevre Mühendisi Ne İş Yapar

Gel gelelim doğrulara… Mesela; şu fotoğraftaki büyük binanın tasarımını nasıl mimar yapıyorsa, inşasından nasıl inşaat mühendisleri sorumlu ise, o gördüğünüz estetik yapıdan da (yeşillikler, çevre düzenlemesi, göz ve renk uyumu ve benzeri şeylerden) çevre mühendisi arkadaşlarımız sorumludur.

Peki Çevre Mühendisleri Ne iş Yapar?

Şunları yaparlar efendim:

 • Doğal Kaynakların Korunması: Hava, su, toprak gibi çeşitli ortamlarda kalite kontrolleri yapar. Bu kontrollerin ardından araştırmalar ve planlamalar yaparak gerekli önerileri sunar.
 • Bunlardan en önemlisi de su ile alakalı. Yağmur suyu ve kanalizasyon gibi şebekelerin en uygun biçimde tasarlanmasını, yapılmasını ve işletilmesini sağlar.
Çevre Mühendisliği :)
Çevre Mühendisliği :)
 • Çevresel araştırmalar yapmak: Yapılacak olan tüm üretim ve tüketim faaliyetlerinin insan sağlığına, refahına ve var olan doğal dengeye zarar vermeyecek şekilde planlanmasını sağlar.
 • Bilimsel verileri inceleyip, analiz edip, rapor haline getirmek. Bunlara göre de çevre politikaları ve standartları hakkında çeşitli endüstrileri ve devlet kurumlarını bilgilendirir.
 • Fabrika, endüstriyel kirler ve benzeri atıklarının en aza indirilmesi ve hatta mümkünse bunların engellenmesi için gerekli sistemlerin tasarımı yapılır.
 • Diyelim ki bu kirlenme ciddi bir boyuta ulaşmış. O zaman da farklı çevrelerden (su, hava, kara ve benzeri) çeşitli örnekler alır, bunların analizini yapar ve ardından değerlendirir.
Çevre Mühendisliği iş Alanları
Çevre Mühendisliği iş Alanları
 • Yerleşim merkezlerinde kanalizasyon, su ve yağmur suyu şebekesi gibi sistemlerin insan sağlığına en uygun biçimde tasarlanması ve yapılıp işletilmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak,
 • Bunun yanı sıra çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları ve mevzuatları takip edip uygulanmasına öncülük etmek de çevre mühendisinin bir diğer görevidir. (Kaynakça-1 ve Kaynakça-2)

“Çevre Mühendisliği”nin Avantajları

(1) Çevre mühendisliği, su ve en önemlisi insan hayatı var olmaya devam ettiği sürece varlığını devam ettirecek bir meslektir.

-Reklam-

         
Geri Dönüşüm Bizden Sonraki Nesillere Yaşanabilir Bir Dünya Bırakabilmek Adına Önem Arz Ediyor
Geri Dönüşüm Bizden Sonraki Nesillere Yaşanabilir Bir Dünya Bırakabilmek Adına Önem Arz Ediyor

(2) Avrupa Birliği’ne uyum kapsamına eskilere göre istihdam oranı artış göstermiştir. Bizce, küresel ısınma gibi çeşitli sorunlar artış gösterdikçe bu meslek grubuna duyulan ihtiyaç da artacaktır.

(3) Çevre ile ilgili çeşitli problemleri çözebilmek için, mühendislerle (mesela endüstri mühendisi), çevre bilimcilerle, ekonomistlerle ve mimarlarla ortaklaşa çalışma yürütür.

“Çevre Mühendisliği”nin Dezavantajları

(1) Kimi zamanlarda radyoaktif madde, endüstriyel atık ve benzerlerini içeren pis ortamlarda kötü şartlarda çalışmanız gerekebilir.

-Reklam-

(2) Önemli bir meslek olmasına ve iş imkanlarının eskiye göre artmış olmasına rağmen iş bulma konusunda çeşitli sıkıntılar yaşamanız mümkündür.

Çevre Mühendisliği Nedir - Daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için güzel bir meslektir
Çevre Mühendisliği Nedir – Daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için güzel bir meslektir

(3) Bunun yanı sıra çevre mühendisliği denildiğinde bu alanla alakası olmayan başka iş grupları insanın aklına gelir. Başka bir sitede bulduğum tabirle; çevre mühendisinin iş yaptığını anlatmak, atık su arıtma tesisi projelerini hazırlamaktan daha zordur. Kendi çevrenizle bunu yaşamanız olasıdır.

Gelir Durumu – Maaşlar Nasıl?

Geçtiğimiz dönemde özellikle Avrupa Birliği’ne uyum kapsamında çevreye ve çevre mühendisliği mezunlarına verilen önemin artması ve bunun da özellikle de yoğun mevzuatlarla desteklenmesi sonucunda iş bulma olanağı artmıştır. Yaklaşık 10 yıl önce özelde ve kamuda bu kadar iş potansiyeli yok denecek kadar azdı. (Kaynak)

Çevre Mühendisi Ne iş Yapar 2
Çevre Mühendisi Ne iş Yapar

Gel gelelim maaşlara. Kariyer.net sitesindeki verilere göre çevre mühendisliği maaşları ortalama asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında değişmektedir. Zamanla elbette değişir maaşlar, bu sebeple araştırın güncel rakamları gene de…

-Reklam-

         

Eğer önemli bir mevkide bu işe sahip olursanız gayet güzel paralar kazanabilirsiniz. Unutmayın, işin ehli olup kötü para kazananların sayısı oldukça azdır.

Ben Çevre Mühendisi Olmalı Mıyım?

Çevre mühendisliği bölümü okuyacak olan arkadaşların şu özelliklere sahip olmaları gerekir:

 • Buram buram kalite kokan ve detaylara inilmiş şekilde çalışmalar yapmak,
 • Sorunlara çeşitli çözüm önerileri üretebilmek,
 • Yeni ve yaratıcı fikirler üretebilmek,
 • Araştırmaya meraklı olmak,
 • Gelişim ve değişime açık olmak,
 • Kuvvetli hitap yeteneğine sahip olmak,
 • Takım çalışmalarına yatkın olmak,
 • Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olmak.
Çevre Mühendisliği Nedir
Çevre Mühendisliği Nedir

Bu arada çevre mühendisliği bölümüne daha çok kızlar rağbet eder. İnşaat veya makine mühendisliği erkekler için neyse, “Çevre mühendisliği” de kızlar için odur.

Başarılı Olmak İçin Öneriler

Çevre mühendisliği alanında başarılı olmak için her şeyden evvel sağlamından bir çevre bilinci edinin. Ayrıca mesleğiniz hakkında detaylıca güzelce bir fikir sahibi olun. Hayır efendim bu yazı yetmez, mesela en basitinden 3R kuralı gibi temel şeyleri öğrenmeye başlayabilirsiniz. 3R kuralı ne mi? Şudur:

3R Kuralı (Reduce, Recycle, Reuse)
3R Kuralı (Reduce, Recycle, Reuse)

“Çevre Mühendisliği” Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

 • Mesleğin önü açık mı? Bu mesleğe duyulan ihtiyaç gelecekte ne olur?

Bu gidişle çevresel şartların getirdiği “zorunluluktan ötürü” bu alana talep artacak gibi duruyor. Neden mi? Oldukça açık aslında, doğal denge her geçen gün bozulmaya devam ediyor. Bunun en bariz örneği küresel ısınma ve dünyanın manyetik alanının bozulmasıdır.

 • Çevre mühendisliği hakkındaki toplumdaki yanlış anlaşılmalara örnek verir misiniz?

Bu mesleği duyan pek çok sayıdaki birey “Çevre mühendisliği nedir yahu? Öyle meslek mi olur!” diyebilir ama çevre mühendisleri gördüğünüz gibi oldukça ülkemiz ve dünyamız için oldukça önemli işleri üstlenmektedirler.

-Reklam-

Çevrenizdeki insanlara mesleği ne kadar anlatayım deseniz de “Peyzaj mimarları ya da çevre ve şehir planlamacılar gibi siz de çevreyi güzel hale getiriyorsunuz sonuçta…” gibi cümlelerle karşı karşıya kalabilirsiniz.

Çevre Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
 • Çevre mühendisliği neden önemli bir alandır?

Dünyada yerin altı ve üstünde canlıların hayatlarını devam ettirebilmesi için bir çok doğal kaynak vardır. Fakat bu kaynaklar her geçen gün tükenmektedir. Bu durum da bu kaynakların en verimli şekilde kullanılması gerekmektedir.

Doğal dengenin de bozulmaması noktasında çevre mühendisliği önemli bir noktada yer alır.

 • Çevremdekilerin “Çevre mühendisliği mi okunur?” tarzındaki ithamlarına nasıl cevap vereceğim?

Onlara şu soruları sorun. Bu sorularının hepsinin cevabı doğrudan çevre mühendisliği ile alakalıdır.

1. Musluğu açtıklarında akan su oraya nasıl gelir, hangi su kaynağı kullanılır, yer altından veya gölden alınan bir su nasıl içilebilir hale gelir, şehrin her noktasına nasıl dağıtılır?

2. Lavabolarda oluşturulan kirli su nereye gider?

-Reklam-

3. Günlük olarak belediyenin topladığı  tonlarca çöp nereye götürülür , daha sonra bu çöplere ne olur?

4. Bu kadar kirlilik kaynağı , sanayileşme , kışın doğal gaz ve soba kullanımı varken bu etkenler sonucunda oluşacak hava kirliliğinin önüne nasıl geçilmektedir?

5. Su kirliliği kaynakları bu kadar çokken hala içme suyu nasıl temin edilmektedir?

6. Çiftçiler bu kadar zirai ilaç kullanırken, su kirliliği ve hava kirliliği mevcutken topraklarda hala nasıl besin üretimi yapılmaktadır?

7. Daha özel bir cümleyle hastanelerden sağlık ocaklarından çıkan tonlarca tıbbi atık nereye gitmekte nasıl zararsız hale gelmektedir?

8. Şehir merkezlerinde ilçelerde görüntü kirliliğinin, gürültü kirliliğinin önüne nasıl geçilmekte gibi soruların cevaplarını verememektedir?

Sizde “Çevre Mühendisliği” veya “Çevre Mühendisi” hakkındaki sorularınızı yorumlar aracılığı ile sorabilirsiniz. Ayrıca YANLIŞ BİR BİLGİ varsa da bize yorumlar vasıtası ile bildiriniz.

Ana Sayfa: 
https://www.technogezgin.com/
Hayata Dair Özgün ve Kaliteli Yazılarımız: 
https://www.technogezgin.com/blog/

-Reklam-

         

MrKaptanTR

Hacettepe Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği öğrencisi, aynı zamanda technogezgin.com internet sitesinin de kurucusu. Kafaları açan, bilgi hazinelerine değer katan, bakış açılarını adeta uçuran, “Vay be, adamlar bunu da mı yapmış?” dedirtecek cinsten içerikler üretmeye çalışan birisi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı